Училището на Красимира Танева

  1. Диагностика на умения за държавен зрелостен изпит по български език и литература

  2. Диагностика на умения по БЕЛ е образователна услуга за индивидуална проверка от независим външен експерт,който ще констатира нивото на подготовка за ДЗИ


  3. Дистанционно консултиране по български език и литература за държавен зрелостен изпит

  4. Дистанционното консултиране по БЕЛ е услуга,която се провежда по скайп в удобно време за абитуриента.
Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД