Училището на Красимира Танева

  1. Есенен систематизиращ курс по български език и литература

  2. Този курс по БЕЛ има за цел да систематизира достъпно за ученика знанията по български език, съобразно учебната програма от 5. и 6. клас – фундамент за качествено усвояване на учебния материал в 7. клас.


  3. Целогодишна подготовка па български език и литература за национално външно оценяване

  4. Курсът по БЕЛ за НВО след 7.клас в рамките на 120 часа е ориентиран към формиране на умения за решаване на тестови задачи, включени в първия модул, и създаване на трансформиращ преразказ с дидактическа задача-втори модул.Теоретичният базис е изцяло съобразен с новите промени и учебно-изпитната програма за 7.клас.


  5. Диагностика на умения по български език и литература

  6. Диагностика на умения по БЕЛ е образователна услуга за индивидуална проверка от независим външен експерт, който ще констатира нивото на подготовка за изпита след 7.клас.


  7. Дистанционно консултиране по български език и литература

  8. Дистанционното консултиране по БЕЛ е услуга,която се провежда по скайп в удобно време за седмокласника.Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД