Училището на Красимира Танева

Целогодишен курс по български език за пети клас

Целогодишният курс по български език за 5. клас има за цел да формира базова езикова грамотност, умение за създаване на устен и писмен текст – преразказ и съчинение, като това е съобразено с учебната програма по български език и литература. Осмислянето на граматичните правила и развиването на литературната компетентност ще се осъществява чрез персонални самостоятелни задачи, чрез решаването на тестови задачи. В процеса на обучение ще се използват различни интерактивни техники, лексикални игри, за да се развият ораторските им способности, необходими за успешна комуникация.

Занятията се провеждат веднъж седмично – 90 минути, в продължение на 30 седмици.

Цена – 300 лева.


Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД