Училището на Красимира Танева

Целогодишна подготовка по български език и литература за национално външно оценяване

Националното външно оценяване по български език и литература е предизвикателство за всеки седмокласник. Този важен изпит изисква демонстриране на умения за прилагане на теоретичните знания в различни по характер тестови задачи от област български език и област литература в първия модул. Вторият модул – преразказ с дидактическа задача, предполага седмокласникът да притежава набор от техники за подробно и сбито преразказване. Теоретичната основа на курса е изцяло съобразена с учебно-изпитната програма, с изискванията за националното външно оценяване по БЕЛ и е с продължителност 120 учебни часа. Цялостната подготовка е ориентирана към успешно представяне на изпита и ще подпомага ученика в неговите текущи контролни проверки по време на обучението по български език и литература в 7. клас.

Общ хорариум - 120 учебни часа (по 4 учебни часа на седмица)

Дати: 25.09.2015 - 15.05.2016 и 01.10.2015 - 16.05.2016

Цена* - 720/648** лв

*В цената са включени материалите за самоподготовка, за текущ контрол и проверка на домашните работи

** При посещаван есенен систематизиращ курс

Начин на плащане - в брой на първото зантятие или на две вноски


Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД