Училището на Красимира Танева

Диагностика на умения по български език и литература

Образователната услуга – диагностика на умения по БЕЛ, има за цел да констатира нивото на граматическа компетентност, както и умението за създаване на трансформиращ преразказ във връзка с предстоящото външно оценяване по български език и литература в 7. клас. Чрез провеждането на контролно-образователни срещи през месеците декември, февруари, април седмокласниците ще имат възможност да работят по отделни компонентни от изпита и оценявани според изискванията на МОН. С всеки от явилите се осъществява индивидуална консултация по констатираните слабости в писмената работа.

Продължителност - 90 минути

Дати: С предварителна договорка

Цена* - 30 лв

*В цената са включени материалите

Начин на плащане - в брой преди занятието


Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД