Училището на Красимира Танева

Есенен систематизиращ курс по български език и литература

Предлаганият курс от 24 учебни часа по БЕЛ ще подпомогне кандидат-гимназистът в неговата начална подготовка за:


Общ хорариум - 24 учебни часа (по 4 учебни часа всеки ден)

Дати: 08.09.2015 - 13.09.2015

Цена* - 120 лв

*В цената са включени материалите за самоподготовка, за текущ контрол и проверка на домашните работи

Начин на плащане - в брой на първото зантятие


Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД