Училището на Красимира Танева

Методика на обучението по литература


  1. Методическо консултиране на учители

  2. Методическо консултиране на учители по БЕЛ е свързано с предлагането на ефективни методически решения за конкретни тематични казуси във връзка с учебната програма и учебно съдържание по БЕЛ, на съвременни форми и методи на преподаване, чрез които е възможно да се оптимизира процесът на обучение.


  3. Обучителни семинари и практикуми

  4. Обучителни семинари и практикуми е услуга,която е ориентирана към повишаване на педагогическата компетентност на учителите по БЕЛ във връзка с новата образователна реалност.Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД