Училището на Красимира Танева

Обучителни семинари и практикуми

В новата динамична образователна среда прилагането на иновативни образователни стратегии е необходимо за постигане на ефективни резултати. Чрез организирането на обучителни семинари и тренинги,които ще бъдат по заявка на участниците в тях, се стремим да предложим адекватни методически решения на специфични казуси в процеса на обучение за конкретната аудитория.

От участниците в семинарите и тренингите ще се изисква предварително да формулират в писмена форма поне един месец предварително своята тема,за да може екипът ни да подготви съответните материали.


Броят на участниците в тези методически срещи е желателно да бъде 20 души.


Продължителността на обученията е в рамките на 8 учебни часа или 4 астрономически. По време на обучението и след него се предоставят материали.


Всеки участник заплаща такса в размер на 40 лева.


Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД